Blaricumerheide

Blaricumerheide

Inspiratie: Improvisatie en ingesleten gebruik 

De Blaricumerheide is een natuurgebied boven op de Tafelberg.Door de centrale ligging tussen de dorpen van het Gooi wordt het gebied intensief recreatief gebruikt. Het natuurgebied bestaat uit een heidegebied met leemkuilen, een voormalige zandafgraving en een beboste zandweg tussen Naarden en Blaricum. De door zandafgraving ontstane kuil heeft een beschut karakter en bestaat uit een half natuurlijk grasland omzoomd door eikenbos. In tegenstelling daarmee is de heide open en wordt doorsneden door schijnbaar kriskras lopende paden.Het contrast tussen de besloten zandkuil en de open heide bepaalt voor het grootste gedeelte de schoonheid en aantrekkelijkheid van het landschap.

De getoonde afbeeldingen laten niet alleen het vrije gebruik van het landschap zien maar ook de wonderschone vorm van de beboste zandweg en zandafgraving. De vorm van het gebied is niet ontworpen maar is door gebruik en improvisatie als het ware ingesleten in het landschap.

« terug