Golfbaan te Heythuysen

Golfbaan te Heythuysen

Roggel en Neer 

 

Initiatiefnemer: Arbor Projecten bv 
Rapportage: 2003 - 2007
mer-procedure: loopt nog
In samenwerking met:
Alan Rijks, golfarchitect
Dr. A. J. M. Schenkeveld, landschapsecoloog

Toelichting
De golfaccommodatie met een 18 holes golfbaan moet worden gerealiseerd op en rond het terrein van het voormalige KI-station. Het huidige gebruik van het ruim vijftig hectare grote gebied omvat bosgronden, akkers en graslanden.

Het MER brengt de effecten van het project op de natuur- en landschapswaarden in kaart. Agrarische bedrijfsvoering wordt beëindigd, bestaande opstallen worden gesloopt, een hectare jong loofbos moet gekapt. Voor het project is grondverzet en golfbaanaanleg noodzakelijk, inclusief nieuwe bebouwing. Daarnaast voorziet het initiatief in de aanplant van nieuwe natuur en de verbetering van de waterkwaliteit en -huishouding.

Drie inrichtingsalternatieven zijn onderzocht, die zich onderscheiden in de hoeveelheid oppervlaktewater, de mogelijkheden voor de ontwikkeling van natuur en de mogelijkheden voor het aanbrengen van reliëf in samenhang met de speltechnische kwaliteiten van de baan. De alternatieven zijn op hun milieueffecten onderling vergeleken, waarmee een voorkeursalternatief is benoemd.  

« terug